Τελευταία Νέα

Προγράμματα Επιδότησης Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Τα Προγράμματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η επενδυτική πρόταση θα μπορεί να είναι από 5.000€ έως 50.000€ για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και από 55.000€ έως 400.000€ για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ  με το ποσοστό χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 50% και στα δυο προγράμματα. Χρηματοδοτούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: Τεχνολογικός Εξοπλισμός, Λογισμικό, Υπηρεσίες, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 11/06/2018 έως 17/09/2018. Για πληροφορίες και προετοιμασία των [...]

Read more...

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο νέος γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ. Ο νέος κανονισμός αποτελεί το σημαντικότερο κανονιστικό πλαίσιο για τον επιχειρηματικό κόσμο, της τελευταίας δεκαετίας. Ουσιαστικά καθορίζει και καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα συλλέγουν, θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ατόμων που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός δεν αφορά μόνο κάποιους συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων ή οργανισμών και [...]

Read more...

Η SoftOne Technologies ανεδείχθη νικήτρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξαγορά της Unisoft Α.Ε.

Η SoftOne Technologies (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia) ανεδείχθη νικήτρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξαγορά της Unisoft Α.Ε. Η συμφωνία εξαγοράς της Unisoft από τη SoftOne υπεγράφη σήμερα και θα ολοκληρωθεί (closing) αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου που θα εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης που έχει συμφωνηθεί και υπεβλήθη προς επικύρωση με το αρ. 106 Β του ΠτΚ. Η εξαγορά της Unisoft από τη SoftOne αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το συνολικό μερίδιο αγοράς, την υποδομή δικτύου συνεργατών [...]

Read more...

Η ΛΟΥΞ ενδυναμώνει τις Πωλήσεις της με το Soft1 360

Η ΛΟΥΞ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, εφαρμόζει την πρωτοποριακή λύση enterprise mobility της SoftOne (μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia), αυτοματοποιώντας τη λειτουργία του διευρυμένου δικτύου των πωλήσεών της. Η υλοποίηση της εφαρμογής Soft1 360 έχει πραγματοποιηθεί από τη DATUM Business Solutions, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πωλητές της ΛΟΥΞ, να διαχειρίζονται -σε πραγματικό χρόνο- τις επισκέψεις τους στα σημεία διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης, μέσα από το tablet ή το smartphone τους. Σχεδιασμένη με την [...]

Read more...