Προγράμματα Επιδότησης Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Προγράμματα Επιδότησης Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Τα Προγράμματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η επενδυτική πρόταση θα μπορεί να είναι από 5.000€ έως 50.000€ για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και από 55.000€ έως 400.000€ για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ  με το ποσοστό χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 50% και στα δυο προγράμματα. Χρηματοδοτούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: Τεχνολογικός Εξοπλισμός, Λογισμικό, Υπηρεσίες, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 11/06/2018 έως 17/09/2018.

Για πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεών σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

social position

Share this post